sv Swedish

Försäkringar

Texten uppdaterad 2022-03-24

Kommunen har följande försäkringar

 • Egendomsförsäkring
 • Följdskadeförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring – miljöbrott
 • Skogsförsäkring och subsidär skogsbrandsförsäkring
 • Subsidär hemförsäkring för vårdtagare
 • Entreprenadförsäkring
 • Utställningsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Motorfordonsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Arbetsskadeförsäkring

Nedan finns en länk till dokumentet försäkringsinformation som är en sammanfattning av respektive försäkringsvillkor. Längst ner finns också information om hur man anmäler skada samt kontaktuppgifter. Dokumentet olycksfallsbesked beskriver vad som gäller för kommunens olycksfallsförsäkring.

Vid försäkringsfrågor kontakta martin.edgren@alingsas.se på Upphandlingsenheten.

Upphandlingsenheten

NULL