Farligt avfall och miljöstationer – frågor

Kontaktuppgifter

Tjänst Till kommunens entreprenör för farligt avfall.
Växel 0322-61 69 57
Direkt 0322-61 69 57