Vid fel eller störning på LTA-station

Kontaktuppgifter

Tjänst Vid fel eller störning på LTA-station* kontakta Nolhaga avloppsreningsverk dygnet runt på direktnummer nedan. *En LTA-station är en kommunal avloppspumpstation placerad på en enskild fastighet. Pumpstationen pumpar fastighetens avloppsvatten till det kommunala avloppet. För en villapumpstation som ägs av fastighetsägaren är det fastighetsägaren som ombesörjer underhåll och felavhjälpning.
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 62 97
E-post Skicka e-post