Synpunkter på parkeringsavgift

Kontaktuppgifter

Tjänst Om du vill bestrida en parkeringsavgift vänder du dig till polisen. Har du synpunkter på parkeringsövervakningen eller tips på felparkeringar och liknande kan du mejla till samhällsbyggnadsförvaltningen.
E-post Skicka e-post