Kasem Alkeja

Kontaktuppgifter

Tjänst Boendeadministratör
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 67 43
E-post Skicka e-post