Julia Frisk

Kontaktuppgifter

Tjänst Enhetschef, korttid och växelvård
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 61 40
E-post Skicka e-post