Jonas Sjölin

Kontaktuppgifter

Tjänst Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 72 22
E-post Skicka e-post