Javier Falla Arce

Kontaktuppgifter

Tjänst Enhetschef, Geografiska informationssystem och kartor
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 60 17
E-post Skicka e-post