Eva Emanuelsson

Kontaktuppgifter

Tjänst Avdelningschef äldreboende
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 69 67
E-post Skicka e-post