Åsa Wallin

Kontaktuppgifter

Tjänst Avdelningschef LSS boende och arbete
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 68 59
E-post Skicka e-post