Armita Shams

Kontaktuppgifter

Tjänst Avdelningschef LSS personlig assistans och stöd
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 67 32
E-post Skicka e-post