Arita Halili

Kontaktuppgifter

Tjänst Förvaltningssekreterare/Nämndsekreterare
Växel 0322-61 60 00
Direkt 0322-61 72 65
E-post Skicka e-post