Publicerad 2024-02-14, kl 10:07

VA-arbete på Östlyckan – etapp två

Under vecka sju startar etapp två av VA-arbetet på Östlyckan. Det handlar om sträckan på Oriongatan upp mot trafikljusen vid väg 180. Den här etappen beräknas att ta cirka två månader, beroende på väderförhållanden och oförutsedda händelser.

De gamla ledningarna ligger på relativt stort djup så arbetet kommer förorsaka breda schakter och avspärrningar. Därför kommer gatan att stängas för genomfart och parkeringsplatserna längs allén försvinner. Det finns ändå goda möjligheter att ta sig fram runt området Östlyckan.

Tidplan

Under vecka nio startar etapp tre av VA-arbetet på Östlyckan. Det betyder att Vintergatan mellan Restaurang VED och Östlyckeskolan blir enkelriktad. Senare i vår fortsätter arbetet ner mot Östlyckeskolan och sedan återstår också den fjärde etappen med sträckan vidare bort mot Holmalyckan.

Omledning av trafiken

Arbetet med etapp tre medför ny omledning av trafiken. Vintergatan blir enkelriktad från Östlyckeskolan upp mot restaurang VED så att du endast kan göra i den riktningen. Kommer du från väg 180 och ska ner mot Östlyckekolan kommer du ledas om runt Östlyckan.

Kortare avbrott på vattenleveranserna

Kortare avbrott på vattenleveranserna kommer att ske vid omkopplingar. Eventuellt kan vattnet bli grumligt korta perioder under arbetets gång, då uppmanar vi att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Övrigt

Alingsås Energi kommer att medverka med förberedelser för el och gatubelysning när vi ändå är där och gräver.

Alingsås kommun