Publicerad 2023-05-23, kl 10:29

VA-arbete längs Sävevägen

Det pågår ett arbete med ledningar för vatten och avlopp på Sävevägen. Arbetet beräknas bli klart under våren 2024. Det kommer vara svårt att passera på sträckan medan arbetet pågår och vi uppmanar till att följa skyltning på plats.

Det är huvudledningar för vatten och avlopp inklusive anslutningsledningar längs med Sävevägen som ska bytas ut. Arbetet startar på Lasarettsgatan från Södra Ringgatan och fortsätter sedan utmed hela Sävevägen ända fram till Viktoriagatan. Se blåmarkerad sträcka på kartan nedan.

På grund av omkopplingar kommer kortare avbrott på vattenleveranserna att ske under perioden. Om vattnet som kommer ur kranen blir grumligt under arbetets gång uppmanar vi att spola tills vattnet blir klart igen.

karta med arbetsområdet markerat.

Dan Andersson

NULL

Byggledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA