Publicerad 2024-03-14, kl 13:04

Sveagatan ska bli mer framkomlig

Efter påsk startar byggnation av gång- och cykelåtgärder på delar av Sveagatan och korsningen med Göteborgsvägen. Arbetet beräknas vara klart vecka 23. Arbetet kommer medföra begränsad framkomlighet och vi uppmanar den som har möjlighet att välja annan väg. Måste du passera är det viktigt att följa skyltning på plats och du får då räkna med lite längre restid.

Alla verksamheter i området kommer dock att vara tillgängliga som vanligt under byggnationen och man kommer kunna ta sig förbi området.

Syftet är att korsningen ska bli säkrare och tydligare för alla trafikanter.

Arbetet utförs av kommunens utförandeenhet tillsammans med entreprenören NCC.

Bakgrund

Korsningen mellan Sveagatan och Göteborgsvägen är stor till ytan och det finns ett stort behov av förbättrade korsningsmöjligheter för gående och cyklister. Längs Sveagatan finns i dag endast trottoarer, vilket skapar en otrygg miljö för cyklister eftersom körbanan trafikeras av personbilar, busstrafik och lastbilar.

Detta ska göras

Nu ska korsningen göras mindre till ytan men med bibehållen framkomlighet, samt att korsningsmöjligheter för gående och cyklister ska förbättras. Samtidigt ska den norra trottoaren längs Sveagatan breddas till en gång- och cykelbana. I samband med projektet rustas gatan upp med ny beläggning och belysning och den mindre fickparken i korsningen skall få ny gestaltning med bland annat nya bänkar och planteringar.

Karta

Se karta för ungefärlig sträckning för byggnationen.

Telefontid Teknisk service

NULL

Kontakta Teknisk service på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Teknisk service