Publicerad 2023-08-09, kl 08:11

Ny cirkulationsplats på Viktoriagatan

Fram till den 31 oktober pågår arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen Viktoriagatan-Stationsgatan/Stråhles allé-Västra Ringgatan.

Arbetet medför avstängning och omledning av både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.

Det går att passera korsningen via omledning då endast en sträcka på Västra Ringgatan kommer att stängas av helt. Men det kommer att bli trafikstörningar och vi uppmanar till försiktighet och att följa skyltning på plats. När det är möjligt är det bra att välja en annan väg genom Alingsås stad.

Cirkulationsplatsen byggs för att befintliga trafikljus är uttjänta och för att göra korsningen mer trafiksäker.

Karta över grovplanering för avstängning och omledning.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten