Vård- och omsorgsnämndens utökade arbetsutskott protokoll 12 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 67-71
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-11-22
Arkiveras
2020-12-14

Alingsås kommun