Vård- och omsorgsnämndens protokoll från den 21 september § 62 och §§ 64-68

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§62, §§64-68
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-09-25
Arkiveras
2020-10-16

Alingsås kommun