Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 31 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 40-47
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-09-03
Arkiveras
2021-09-25

Alingsås kommun