Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 30 augusti 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
58-68
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-09-01
Arkiveras
2022-09-23

Alingsås kommun