Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 27 april

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§17-25
Förvaringsplats
Närarkivet, Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-04-29
Arkiveras
2021-05-21

Alingsås kommun