Vård- och omsorgsnämndens protokoll 220329

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-29
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 20-27
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-04-04
Arkiveras
2022-04-26

Alingsås kommun