Vård- och omsorgsnämndens protokoll 22-02-21

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 9-18
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-02-21
Arkiveras
2022-03-15

Alingsås kommun