Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-27

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-27
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 48-59
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Malin Karlsson
Publicerat
2021-09-28
Arkiveras
2021-10-20

Alingsås kommun