Vård- och omsorgsnämndens protokoll 18 maj 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-18
Paragraf
§§ 26-32
Förvaringsplats
Närarkiv vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-05-21
Arkiveras
2021-06-12

Alingsås kommun