Vård- och omsorgsnämndens protokoll 14 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 33-39
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-06-17
Arkiveras
2021-07-10

Alingsås kommun