Vård- och omsorgsnämndens protokoll § 63 från den 21 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 63
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-09-22
Arkiveras
2020-10-14

Alingsås kommun