Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll den 10 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 53-60
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-09-23
Arkiveras
2020-10-15

Alingsås kommun