1 Driftstörningar

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 22-03-21

Protokoll VONAU

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 19-24
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-03-25
Arkiveras
2022-04-16

Alingsås kommun