Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll den 22 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 10-12
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2021-02-22
Arkiveras
2021-03-16

Alingsås kommun