Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll den 1 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-06-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
29-34
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningens närarkiv
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-06-04
Arkiveras
2021-06-26

Alingsås kommun