Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 8 december 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§72-76
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-12-10
Arkiveras
2021-01-01

Alingsås kommun