Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 4 maj 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-05-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 25-28
Förvaringsplats
Närarkivet, Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-05-06
Arkiveras
2021-05-28

Alingsås kommun