Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 220210

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§10-16
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-02-15
Arkiveras
2022-03-09

Alingsås kommun