1 Driftstörningar

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-08-23

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-08-23

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 57-65
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-08-25
Arkiveras
2022-09-16

Alingsås kommun