1 Driftstörningar

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 34-42
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-06-23
Arkiveras
2020-07-15

Alingsås kommun