Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 12 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 70
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-11-13
Arkiveras
2020-12-05

Alingsås kommun