Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 12 januari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-3
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2021-01-14
Arkiveras
2021-02-05

Alingsås kommun