Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 10/8 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-08-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 43-52
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-08-13
Arkiveras
2020-09-04

Alingsås kommun