Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 220510

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 38-47
Förvaringsplats
Närarkiv, voo
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-05-13

Alingsås kommun