Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 220419

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 29-37
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-04-27
Arkiveras
2022-05-19

Alingsås kommun