Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 39-45
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-08-23
Arkiveras
2021-09-14

Alingsås kommun