Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 14 sep 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-09-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
46-55
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Malin Karlsson
Publicerat
2021-09-20
Arkiveras
2021-10-12

Alingsås kommun