Vård- och omsorgsnämnden protokoll från den 9 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 60-61
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-09-09
Arkiveras
2020-10-01

Alingsås kommun