Vård- och omsorgsnämnden protokoll från den 31 augusti 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 46-59
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-09-21
Arkiveras
2020-10-13

Alingsås kommun