Vård- och omsorgsnämnden protokoll den 18 maj 2021 § 27

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-18
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 27
Förvaringsplats
Närarkiv vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-05-19
Arkiveras
2021-06-10

Alingsås kommun