Vård- och omsorgsnämnden protokoll 30 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§82-92
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-12-04
Arkiveras
2020-12-26

Alingsås kommun