Vård- och omsorgsnämnden protokoll 26 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 69-81
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-10-30
Arkiveras
2020-11-21

Alingsås kommun