Vård- och omsorgsnämnden protokoll 23 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§6
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2021-02-25
Arkiveras
2021-03-18

Alingsås kommun