Vård- och omsorgsnämnden protokoll 16 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 37-45
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-06-23
Arkiveras
2020-07-15

Alingsås kommun